Ορθογναθική χειρουργική

Η Ορθογναθική ή ορθομορφική χειρουργική αποτελεί τμήμα της αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής του προσώπου. Η Ορθογναθική Χειρουργική είναι ο κλάδος της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που ασχολείται με την αποκατάσταση των δυσμορφιών και δυσαναλογιών του προσώπου που έχουν σκελετική αιτιολογία.

Στις περισσότερες από αυτές τις δυσμορφίες και δυσαναλογίες συνυπάρχουν και διαταραχές της οδοντικής σύγκλεισης. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος απαιτείται ο συνδυασμός χειρουργικών και ορθοδοντικών μεθόδων.

Οι επεμβάσεις με τις οποίες μετακινούνται τα οστά του προσώπου προς την επιθυμητή κατεύθυνση ονομάζονται οστεοτομίες. Μπορούν να γίνουν διάφορες
οστεοτομίες στην πάνω και στην κάτω γνάθο. Όταν γίνεται ταυτόχρονα επέμβαση στην πάνω και στην κάτω γνάθο , τότε η επέμβαση ονομάζεται αμφιγναθική.

Στην ορθογναθική χειρουργική σχεδόν όλες οι τομές για τις οστεοτομίες γίνονται ενδοστοματικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ορατή τομή ή ουλή που να δείχνει χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο του ασθενούς. Οι συνηθέστερες οστεοτομίες που γίνονται είναι η Le Fort I οστεοτομία στην άνω γνάθο, η οβελιαία οστεοτομία του κλάδου της κάτω γνάθου και η γενειοπλαστική.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία. Ο χρόνος νοσηλείας είναι συνήθως 2-3 μέρες. Σήμερα με την πρόοδο των τεχνικών και των υλικών οστεοσύνθεσης συνήθως δεν απαιτείται διαγναθική ακινητοποίηση όπως γινόταν παλαιότερα. Αυτές οι επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα ανεκτές από τους ασθενείς και προσφέρουν σταθερό και προβλέψιμο αποτέλεσμα, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.