Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα δόντια της άνω γνάθου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν όλα τα δόντια που λείπουν, ή της μια πλευράς . Επιπλέον, τα ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι ιδανική επιλογή για ασθενείς που δεν επιθυμούν εκτεταμένες οστικές αναπλάσεις στην άνω γνάθο. Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συμβατικά οδοντικά εμφυτεύματα για την αποκατάσταση των άνω δοντιών.

Τα χρησιμοποιούμε σε προχωρημένη ατροφία της άνω γνάθου

Μία βασική προϋπόθεση για τη θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα είναι η επαρκής οστική μάζα για την οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος. Ωστόσο, τα ζυγωματικά εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει προχωρημένη ατροφία της άνω γνάθου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζυγωματικά εμφυτεύματα δεν οστεοενσωματώνονται στην άνω γνάθο, αλλά εμφυτεύονται στο ζυγωματικό οστό. Σε αντίθεση με τα οστά της γνάθου, τα ζυγωματικά οστά δεν χάνουν την οστική μάζα λόγω έλλειψης δοντιών ή περιοδοντικής νόσου.

Τοποθέτηση στο ζυγωματικό οστό

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα εμφυτεύονται στο ζυγωματικό οστό. Σε σύγκριση με την άνω γνάθο, το ζυγωματικό οστό είναι πολύ πυκνότερο και παρέχει ένα στερεό σημείο αγκύρωσης για το εμφύτευμα. Δεδομένου ότι τα ζυγωματικά εμφυτεύματα τοποθετούνται στο ζυγωματικό οστό, είναι σημαντικά μακρύτερα από τα συμβατικά οδοντικά εμφυτεύματα.

Άμεση Φόρτιση στην άνω γνάθο

Το μεγάλο πλεονέκτημα των ζυγωματικών εμφυτευμάτων είναι η δυνατότητα άμεσης φόρτισης. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν μέσα σε 24-48 ώρες μια ακίνητη κοχλιούμενη γέφυρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μαλθακή και πολτώδης δίαιτα ( soft diet – liquid diet) για 3 μήνες. Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η αποφυγή εκτεταμένων οστικών αναπλάσεων στην άνω γνάθο λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτούν για να γίνει η τελική προσθετική αποκατάσταση (9 -15 μήνες).

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Όπως τα συμβατικά οδοντικά εμφυτεύματα και τα ζυγωματικά οδοντικά εμφυτεύματα έχουν επίσης υψηλό ποσοστό επιτυχίας από 92-97%. Η τοποθέτηση των ζυγωματικών εμφυτευμάτων με το πρωτόκολλο ZAGA (Zygoma Anatomy Guided Approach) με βάση την ανατομία του ζυγωματικού οστού, αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας και την μακροβιότητα της αποκατάστασης.