Εμφυτεύματα: Τι είναι

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τιτάνιο και σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν τα χαμένα μας δόντια. Το τιτάνιο είναι απόλυτα βιοσυμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται για δεκαετίες και σε πληθώρα άλλων επεμβάσεων -πέρα από την Οδοντιατρική- στην Ορθοπεδική και τη Νευροχειρουργική. Το ποσοστό επιτυχίας των οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων αγγίζει το 98%.

Η διαδικασία τοποθέτησης ενός εμφυτεύματος περιλαμβάνει δυο στάδια, το χειρουργικό και το προσθετικό. Στο πρώτο στάδιο, τοποθετείται το εμφύτευμα στο οστό, μια απλή και σύντομη διαδικασία που γίνεται με τοπική αναισθησία. Στη συνέχεια αφήνουμε να περάσουν περίπου τρεις μήνες, για να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος στο φατνιακό οστούν. Μετά το διάστημα αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε την αποκάλυψη του εμφυτεύματος (τοποθέτηση βίδας επούλωσης) και το προσθετικό στάδιο, δηλαδή τη λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή προσθετικής εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει και άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων, δηλαδή να γίνει τοποθέτηση προσωρινής προσθετικής εργασίας, αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση και ο ασθενής να αποκτήσει δόντια μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εμφυτεύματα – Πλεονεκτήματα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων σε σχέση με την κλασική προσθετική;

Τα εμφυτεύματα αποτρέπουν την ατροφία του οστού των γνάθων. Αποτελούν τον πλέον φυσικό τρόπο αποκατάστασης των ελλειπόντων δοντιών και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, την ομιλία και την αισθητική του προσώπου.

Όταν υπάρχουν δόντια στο φραγμό και θέλουμε να αποκαταστήσουμε κάποια μικρά κενά είτε με γέφυρες, είτε με εμφυτεύματα, το μεγάλο πλεονέκτημα των εμφυτευμάτων είναι ότι δεν απαιτείται ο τροχισμός των παρακειμένων δοντιών, όπως γίνεται στις γέφυρες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα συχνά να τροχίζονται δόντια άθικτα και γερά. Τέλος, με τα εμφυτεύματα οι οδοντοστοιχίες μπορούν να αντικατασταθούν με γέφυρες.

Συνήθως, έξι με οχτώ εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και τέσσερα με έξι εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο είναι αρκετά για να απαλλαχτεί κάποιος από τις ολικές οδοντοστοιχίες. Έτσι, ο ασθενής αισθάνεται σαν να έχει τα δικά του δόντια.

Ποια είναι η διαδικασία της χειρουργικής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων;

Κάτω από τοπική αναισθησία, γίνεται μικρή τομή στο βλεννογόνο, ακολουθεί τρυπανισμός του οστού και κοχλιώνονται τα εμφυτεύματα στις προεπιλεγμένες θέσεις. Η επέμβαση διαρκεί συνήθως από 20 έως 30 λεπτά. Δεν χρειάζεται νοσηλεία, οι ασθενείς επιστρέφουν αμέσως στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν ήπια ενόχληση και όχι πόνο, ο οποίος ελέγχεται με λήψη απλών αναλγητικών. Αν ο αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζονται είναι μεγάλος, η επέμβαση είναι δυνατόν να γίνει στο χειρουργείο με γενική αναισθησία.

Mini implants (Σταθεροποίηση Οδοντοστοιχίας)

Τι είναι τα mini implants;
Σε τι διαφέρουν από τα κανονικά εμφυτεύματα;

Τα SD mini οδοντιατρικά εμφυτεύματα είναι πολύ μικρότερα από τα ”συμβατικά” οδοντιατρικά εμφυτεύματα, περίπου στο μισό μέγεθος. Κατά συνέπεια, η διαδικασία τοποθέτησης για αυτά τα εμφυτεύματα είναι λιγότερο επεμβατική από τα συμβατικά εμφυτεύματα. Χάρη στη μικρή διάμετρο των εμφυτευμάτων, μπορούν να τοποθετηθούν μέσω των ούλων χωρίς τομές και συνεπώς με ελάχιστο πόνο μετά τη διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η θεραπεία με τα συμβατικά εμφυτεύματα μπορεί να πάρει περίπου 3 μήνες για την ολοκλήρωση, με τα εμφυτεύματα SD αυτή η θεραπεία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 ώρες. Τα SD mini οδοντιατρικά εμφυτεύματα μάς δίνουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης της κάτω οδοντοστοιχίας και παρέχουν στον ασθενή μέγιστη ικανοποίηση όσον αφορά στη μασητική λειτουργία, την ομιλία και την αισθητική. Το μεγάλο πλεονέκτημα των mini εμφυτευμάτων είναι η άμεση φόρτιση. Ο ασθενής μπορεί να φάει αμέσως. Λόγω της ελάχιστα επεμβατικής διαδικασίας, καθώς και το σχετικά σύντομο χρόνο θεραπείας, σε σύγκριση με τα συμβατικά εμφυτεύματα, το κόστος των SD εμφυτευμάτων είναι περίπου 50% πιο οικονομικό από τα συμβατικά εμφυτεύματα.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εμφυτεύματα SD;

Η κύρια χρήση των εμφυτευμάτων SD είναι για τη σταθεροποίηση ολικών οδοντοστοιχιών στην κάτω γνάθο. Είναι γνωστό ότι λόγω τη ανατομίας της κάτω γνάθου, αλλά και της ύπαρξης ενός πολύ ισχυρού μυ, της γλώσσας, οι ολικές οδοντοστοιχίες της κάτω γνάθου έχουν μειωμένη συγκράτηση, βγαίνουν πολύ εύκολα και ταλαιπωρούν συχνά όσους τις έχουν. Όταν όμως ήδη υπάρχουν οδοντοστοιχίες, μπορούμε με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, κάτω από αυτές, να βελτιώσουμε τη συγκράτησή τους, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο ειδικά στην κάτω γνάθο, όπου οι κινήσεις της γλώσσας κάνουν τις οδοντοστοιχίες ασταθείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση μεμονωμένων δοντιών, συνήθως για κεντρικούς ή πλάγιους τομείς της κάτω γνάθου, όπου υπάρχει έλλειψη χώρου για την τοποθέτηση κανονικής διαμέτρου εμφυτεύματος. Ειδικά όταν λείπουν πολλά δόντια, η απορρόφηση του οστού έχει σαν συνέπεια το πρόσωπο να παίρνει μία πιο γερασμένη όψη, την οποία βλέπουμε συχνά σε ανθρώπους που φοράνε οδοντοστοιχίες. Με τα εμφυτεύματα προλαμβάνεται η κατάσταση αυτή και ο άνθρωπος διατηρεί μία πιο νεανική όψη.